charakterystyka szkolenia

Ważną częścią w funkcjonowaniu Klubu są wartości, na bazie których budowana jest cała społeczność Ruchu Radzionków. Są to przede wszystkim przywiązanie do barw klubowych, utożsamianie się ze środowiskiem lokalnym oraz wychowanie dobrych piłkarzy i wyedukowanych młodzieńców, którzy poradzą sobie w przyszłości z wszystkimi trudnościami. Nabyte podczas całego procesu szkolenia umiejętności mają być ułatwieniem w funkcjonowaniu w dorosłości. Ruch Radzionków słynie w okolicy z rodzinnej i przyjaznej atmosfery. Takiej, w której możliwy jest prawidłowy rozwój sportowy oraz edukacyjny.

Połączone ze sobą w procesie edukacyjno-sportowym Klub i Szkoła są miejscem kształcącym młodzież o silnym charakterze, uczącym postępowania fair play zarówno w sporcie, jak i w życiu, pokazującym, że sukces można osiągnąć jedynie ciężką pracą i wysiłkiem

Niech więc mottem tej koncepcji będą słowa jednego z najsłynniejszych brazylijskich piłkarzy – Pelégo: