historia

Uczniowski Klub Sportowy Ruch Radzionków został założony 4 czerwca 2004 roku przez grupę nauczycieli wychowania fizycznego. Wszyscy Ci nauczyciele byli związani ze sportem oraz z Miastem Radzionków. Prezesem ówczesnego Klubu był Adam Szydło. Po kilku latach funkcjonowania i próbach rozwinięcia sportowej działalności w Radzionkowie Klub musiał wstrzymać funkcjonowanie, głównie ze względu na brak bazy sportowej oraz możliwości organizacyjnych. Reaktywacja nastąpiła w 2013 roku. Wybrano nowy zarząd, którego prezesem został Henryk Sobala i znów rozpoczęto szkolenie dzieci i młodzieży.

Nowe pomysły i nowe możliwości pozwoliły na odbudowę Klubu, który na co dzień ściśle współpracował z drużyną seniorów, Klubem Sportowym KS Ruch Radzionków założonym w 1919 roku. Wspólna praca 100-letniego już Klubu (KS Ruch Radzionków) oraz 15-letniego UKS Ruch Radzionków pozwala na umiejętne łączenie szkolenia sportowego, a młodszy imiennik pełni ważną rolę zaplecza sportowego dla drużyny występującej obecnie na poziomie IV ligi. Od początku swojej działalności UKS Ruch Radzionków korzystał na zasadach współpracy z obiektów Klubu Sportowego Ruch Radzionków (przy ulicy Narutowicza 11).

Obiekt ten pamięta największe sukcesy Ruchu Radzionków, jak historyczna wygrana 5:0 z utytułowanym Widzewem Łódź (przy 10-tysięcznej publiczności), czy inne emocjonujące mecze na najwyższym poziomie rozgrywkowym (I liga). W pierwszym sezonie w elicie drużyna z Radzionkowa zajmuje 6 miejsce (najwyższe ze śląskich drużyn). Na tym poziomie rozgrywkowym Ruch Radzionków występował przez trzy sezony. W kolejnych latach Klub notował gorsze sezony i notował spadki do niższych klas rozgrywkowych.

W 2017 roku ówczesny stadion zostaje sprzedany, a w roku 2018 UKS Ruch Radzionków oraz KS Ruch Radzionków przenoszą się na nowy obiekt w Radzionkowie przy ulicy Knosały 113, gdzie oba Kluby wspólnie działają dla rozwoju radzionkowskiej piłki nożnej. Kluczowym elementem tego połączenia jest również Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków, która powstała w 2017 z inicjatywy działaczy i trenerów z terenu Radzionkowa.