wizja szkolenia

Uczniowski Klub Sportowy Ruch Radzionków wraz ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Radzionków, mają być miejscem skupiającym dzieci i młodzież mającą ogromne zamiłowanie i pasję do sportu. Pomóc w tym ma wykwalifikowana kadra trenerska i pedagogiczna, która posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, a w swojej pracy posługuje się nowoczesnymi metodami. Jako miejsce bezpieczne, przyjazne i nowoczesne ma kształtować osobowość uczniów i przygotowywać ich do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Dzięki nieustannej współpracy uczniów ze sobą – zarówno w klasie lekcyjnej, jak i na boisku sportowym, w młodych piłkarzach wykształcona zostanie empatia i umiejętność odróżniania dobra od zła. Poznają swoje mocne i słabe strony, co jest niezwykle istotne w pracy nad sobą jako sportowcem i człowiekiem. Stała współpraca z rodzicami pozwoli na budowanie właściwego systemu wartości u uczniów i pozwoli na wspólne wychowanie dzieci w partnerstwie i zaufaniu. Stale poszerzana baza sportowa i oferta edukacyjna pozwoli zapewnić nowoczesne warunki nauki i da możliwość wszechstronnego rozwoju dzieci w salach lekcyjnych i na obiektach sportowych.