Opłaty

1. Składka członkowska:
Tytułem: „Składka członkowska, Imię i nazwisko zawodnika, rocznik………., trener……….. miesiąc……..” – do 10 dnia za dany miesiąc

2. Opłaty za sprzęt sportowy:
Tytułem: „Darowizna na cele statutowe, Imię i nazwisko zawodnika”

Uczniowski Klub Sportowy Ruch Radzionków
41-922 Radzionków
Ul. ks. dr Józefa Knosały 113
Nr rachunku/NRB: 73 1050 1230 1000 0091 3147 8571