Badania lekarskie

Informujemy, że przed wznowienie rozgrywek ligowych zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnej zgody lekarskiej. Od ponad roku lekarze rodzinni są uprawnieni do orzekania zdolności do uprawiania sportu.Aby uzyskać zgodę lekarską do uprawiania sportu należy:
1. Uzyskać pisemną zgodę lekarza pierwszego kontaktu (lekarz rodzinny) – bezpłatnie,
lub
2. Uzyskać skierowanie lekarze pierwszego kontaktu (lekarz rodzinny) na badania do lekarza medycyny sportowej (ze skierowaniem badania są bezpłatne),
lub
3. Uzyskać pisemną zgodę od lekarza medycyny sportowej (bez skierowania badanie jest płatne)

Dodatkowa informacja:Badania, które był ważne do 7 marca należy odnowić. Jeżeli termin ważności kończył się po 7 marca to został on przedłużony (można na nich grać rundę jesienną). Warto jednak pamiętać, o możliwie jak najszybszym odbyciu kolejnych badań. (informacja Śląskiego Związku Piłki Nożnej).

Terminy uzyskania zgody lekarskiej oraz przekazanie jej do klubu są następujące:- juniorzy do 14 sierpnia 2020 roku,- trampkarze i młodzicy do 19 sierpnia 2020 roku,- młodsze grupy do 24 sierpnia 2020 roku,- siatkarki do 31 sierpnia 2020 roku.Zgodę lekarską należy przekazać do trenera prowadzącego (można kserokopię). Zostanie ona zdeponowana w Klubie jako niezbędne poświadczenie zdolności do uprawiania sportu.